ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

TALOUSHALLINTO

Palveleva tilitoimisto 

Olemme tilitoimisto Tampereella ja Helsingissä. Toimitamme sähköisiä tilitoimistopalveluja kaikenkokoisille organisaatioille ja eri yhtiömuodoille. 

Oikea ja ajallaan tuotettu taloudellinen informaatio on ensiarvoisen tärkeää oikeanlaisten liiketoimintapäätösten tekemisessä.

Sähköiset taloushallinnon palvelumme mahdollistavat tehokkaat ja automatisoidut prosessit, jolloin turhat manuaaliset työvaiheet voidaan ohittaa.

 

OHJELMISTOT

Procountor

Netvisor

Fennoa

 

PALVELUT

Kirjanpito

Laskutus- ja reskontra

Analysointi ja raportointi

Palkanlaskenta

PALVELUMME

Sähköinen taloushallinto on kokonaisuus, joka mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen kaikessa yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Tehostamisen kautta saavutetaan myös merkittäviä kustannussäästöjä.

OLEMME FINAGON PLATINA-PARTNERI TILITOIMISTO

Platina-partnerit ovat tilitoimistokentän edelläkävijöitä, jotka tarjoavat sähköisen taloushallinnon ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Finagon kanssa. Olemme Finagon aktiivinen yhteistyökumppani, jolle liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa. Soluva hyödyntää Procountor-ohjelmistoa monipuolisesti ja Tarjoamme myös ohjelmistokoulutuksia. Meillä kaikki hallitsevat Procountor-ohjelmiston käytön erinomaisesti.

KIRJANPITO- PALVELUT

Saat meiltä kirjanpitopalvelut täysin sähköisenä palveluna. Soluvan asiakkaana saat lakisäätäisen kirjanpitopalvelun oikein ja ajallaan. Oma nimetty kirjanpitäjä tekee asioinnista vaivatonta ja helppoa.

ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI

Vakiokuukausiraporttien lisäksi palveluumme kuuluu myös ennusteiden, budjettien ja laskelmien laadinta yrityksenne liiketoiminnan tueksi.

LASKUTUS- JA RESKONTRAPALVELUT

Ulkoistamalla meille myynti- ja ostolaskujen käsittelyn voitte vapauttaa resurssinne keskittymään ydinliiketoimintaanne ja sen kehittämiseen.

PALKANLASKENTA

Palkanlaskennan ulkoistuksessa laskemme palkat joko tehtyjen työtuntien mukaan tai kuukausiperusteisesti. Hoidamme myös matka- ja kululaskujen käsittelyn palkkojen yhteydessä.

LISÄTIETOJA PALVELUISTA

3 + 7 =